HoaNgocTan.SHVC Published Applications :

Vương Quyền 3D (Vuong Quyen) was removed
Đại Minh Chủ - Game thẻ tướng “made in Vietnam” đông người chơi nhất trên Smartphone “Đại Minh Chủ là niềm tự hào của ngành game Việt, một huyền thoại thẻ tướng trên smartphone luôn được cộng đồng...
Thập Diện Mai Phục was removed
Quả Bóng Vàng was removed