Tro choi dan gian Published Applications :

Danh Bai Dan Gian was removed
Tien Len Dan Gian was removed