Reviews Timeline
All
Good
Bad
Events
Choose range
Languages
Loading
Evrad-ı Şerif screenshot 1
Evrad-ı Şerif screenshot 2
Evrad-ı Şerif screenshot 3
Evrad-ı Şerif screenshot 4
Evrad-ı Şerif screenshot 5
Evrad-ı Şerif screenshot 6
Description
Büyük Alim ve Mutasavvıf, Şeyh Mehmed Zahid Kotku K.S. Hazretleri'nin telif ettiği eşsiz eser 'Evrad-ı Şerif' dijital ortamda yazılı ve sesli olarak istifadenize sunulmaktadır. Müellif Mehmed Zahid Kotku K.S. Hazretleri eserin muhteviyatını kısaca şu şekilde aktarmaktadır:"Bugüne kadar pek çok dua kitapları nesredilmiştir. Ben naciziniz, siz aziz kardeşlerime ve diğer müslüman kardeşlerime bir hizmetim olur düşüncesiyle, Üstaz-ı Muhteremimiz Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi (ks) hazretlerinin tertip ettiği ve bizlere emanet ettikleri ve iki bin sahifeyi tutan üç kitaptan aldığımız ve bunlara ilaveten “Buhari, Tirmizi, Camiüssağir ve Ramuz” kitaplarından aldığımız ve Kur’an-ı Azimüşşan’da Cenab-ı Hakk’ın bizlere...